ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: – Các nhà quản lý chuyên môn trường mầm non – Giáo viên mầm non – Cha mẹ có con trong độ tuổi từ 0 –

Viện giáo dục Montessori Việt Nam (MIV) hiện đang cung cấp bốn khóa học Montessori đầy đủ, được thiết kế để giúp các giáo viên mầm non, chủ trường, quý