Viện giáo dục Montessori Việt Nam (MIV) hiện đang cung cấp bốn khóa học Montessori đầy đủ, được thiết kế để giúp các giáo viên mầm non, chủ trường, quý