Chứng chỉ được cấp bởi AMS có giá trị toàn cầu. Người có chứng chỉ AMS có thể tìm kiếm việc làm trên toàn thế giới một cách dễ dàng.

Viện giáo dục Montessori Việt Nam (MIV) hiện đang cung cấp bốn khóa học Montessori đầy đủ, được thiết kế để giúp các giáo viên mầm non, chủ trường, quý