Việc lựa chọn phương pháp giáo dục Montessori mang đến rất nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ. Phương pháp này được biết đến với đặc điểm nổi bật là thúc đẩy trẻ học tập theo nhịp độ cá nhân, nuôi dưỡng khả năng độc lập. Hơn thế, phương pháp Montessori cũng khuyến khích sự đồng cảm, tính công bằng và niềm yêu thích trong việc học tập suốt đời.

Với sự tự do và luôn được hỗ trợ để tìm tòi, khám phá và kết nối, mỗi đứa trẻ Montessori đều trở thành những người học tự tin, nhiệt tình và biết tự định hướng. Các con sẽ suy nghĩ cẩn trọng, hợp tác trong công việc và luôn hành động mạnh dạn – những kỹ năng quan trọng cho thế kỷ 21.

Những điều này đạt được là bởi, trong phương pháp giáo dục Montessori:

𝗠𝗼̂̃𝗶 đ𝘂̛́𝗮 𝘁𝗿𝗲̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗼𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗱𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁. Phương pháp Montessori thừa nhận rằng trẻ em học theo những cách khác nhau, và phù hợp với mọi phong cách học tập. Trẻ được tự do học theo tốc độ của riêng mình và tiến bộ khi trẻ đã sẵn sàng. Mỗi trẻ đều có một kế hoạch học tập cá nhân, được quan sát và hỗ trợ khi cần bởi giáo viên có chuyên môn.

𝗕𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛̀ 𝗸𝗵𝗶 𝗰𝗼̀𝗻 𝗻𝗵𝗼̉, 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮̣̂𝘁 𝘁𝘂̛̣, 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗶́𝗻𝗵 đ𝗼̣̂𝗰 𝗹𝗮̣̂𝗽. Những lớp học Montessori đều được thiết kế có chủ ý với các giáo cụ, những khu hoạt động theo lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ tối đa “khả năng tự điều chỉnh” của mỗi đứa trẻ. Khả năng tự điều chỉnh là khả năng tự giáo dục bản thân và suy nghĩ về những gì mình đang học.

𝗛𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗮̂𝗺 𝗹𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝗮𝘂. Mỗi lớp học Montessori đều có trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau cùng học tập, những nhóm tuổi này thường cách nhau 2 – 3 năm. Đây là cách giúp trẻ hình dung được cấu trúc gia đình ngay trong chính lớp học của mình. Những đứa trẻ lớn hơn được cảm nhận bản thân như những người cố vấn và là hình mẫu cho các trẻ nhỏ hơn. Song song với đó, những trẻ nhỏ hơn cảm thấy được hỗ trợ và có được sự tự tin về những thách thức phía trước khi ở cạnh trẻ lớn. Giáo viên sẽ làm mẫu về sự tôn trọng, lòng nhân ái và cách giải quyết xung đột trong hòa bình giúp trẻ học được cách phát triển tính xã hội của chính mình.

𝗛𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛̣ 𝗱𝗼 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗵𝗮̣𝗻. Chính các em học sinh là những người tham gia tích cực vào việc quyết định trọng tâm học tập của các em trong từng thời gian.Tuy nhiên, các em sẽ luôn làm việc trong những giới hạn do giáo viên thiết lập và hoạt động trong môi trường lớp học đã được bài trí một cách có chủ ý.

𝗛𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶̀𝗺 𝗸𝗶𝗲̂́𝗺 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 ​​𝘁𝗵𝘂̛́𝗰. Giáo viên cung cấp môi trường và các công cụ để giúp học sinh tự do theo đuổi câu trả lời cho các câu hỏi của chính mình. Sự hài lòng bên trong thúc đẩy sự tò mò và hứng thú của đứa trẻ và kết quả là thói quen học tập vui vẻ bền vững suốt đời.

𝗧𝘂̛̣ 𝘀𝘂̛̉𝗮 𝗰𝗵𝘂̛̃𝗮 𝘃𝗮̀ 𝘁𝘂̛̣ đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗰𝗮̣̂𝗻 𝗹𝗼̛́𝗽 𝗵𝗼̣𝗰 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶. Trong quá trình trưởng thành, học sinh được học cách nhìn nhận công việc một cách nghiêm túc và trở nên thành thạo trong việc nhận ra, sửa chữa và học hỏi từ những sai sót của mình.

Nguồn tham khảo thông tin: https://amshq.org/…/Why-Choose…/Benefits-of-Montessori