Được thành lập vào năm 2019, Viện giáo dục Montessori Việt Nam (MIV) mong muốn góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, giải pháp cho cộng đồng giáo viên mầm non và phụ huynh Việt Nam – những người ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời.

Address:

Tầng 5, Tòa nhà Cotana, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt nam.

Email: info@miv.edu.vn

Phone: 035.957.0762