💢 Chứng chỉ được cấp bởi AMS có giá trị toàn cầu. Người có chứng chỉ AMS có thể tìm kiếm việc làm trên toàn thế giới một cách dễ dàng.
AMS – Là một tổ chức đào tạo giáo viên Montessori lớn nhất thế giới mà các chương trình đào tạo giáo viên Montessori đều được Hội đồng Macte kiểm định – AMS tên đầy đủ: American Montessori Society – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ là tổ chức dẫn lối, ủy quyền và hỗ trợ cộng đồng toàn cầu cho các tổ chức đào tạo giáo viên Montessori trên toàn thế giới với tư cách là các chuyên gia nghiên cứu, chính sách, các Giảng viên đào tạo giáo viên liên tục và thường xuyên sẽ thúc đẩy các đơn vị đào tạo liên kết đạt các tiêu chuẩn được công nhận.
💢 Chứng chỉ giáo viên trợ tá MONTESSORI QUỐC TẾ tiêu chuẩn AMS được kiểm soát nghiêm ngặt về các tiêu chí năng lực giáo viên trợ tá, thời gian, hình thức tổ chức và mục tiêu đào tạo nên không có nhiều đơn vị đào tạo đáp ứng.
💢 VỀ CHÚNG TÔI – MIV – Đơn vị duy nhất tại Việt Nam hiện nay đào tạo và cấp chứng chỉ giáo viên trợ tá của AMS
MIV là tổ chức đào tạo tiên phong và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế AMS cho 4 khóa học. Chứng nhận dựa trên các bằng chứng về sự chuẩn bị của các nhà giáo Montessori bao gồm năng lực chuyên nghiệp, sự tâm huyết đạt trình độ tiêu chuẩn, năng lực giám sát và thường xuyên cải tiến chất lượng giảng dạy.

💢 Thông tin các khóa học của MIV, xem bài viết: http://miv.edu.vn/gioi-thieu-cac-khoa-hoc-tai-miv/

=================================
VIỆN GIÁO DỤC MONTESSORI VIỆT NAM
Email: hotrodaotao@miv.edu.vn
Hotline: (035) 957-0762
Fanpage: http://www.facebook.com/miv.asia

AMS chứng nhận chương trình đào tạo Người thực hành Montessori dành cho trẻ lứa tuổi 0-3

AMS chứng nhận chương trình đào tạo Người thực hành Montessori dành cho trẻ lứa tuổi 3-6